Tjänster

VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

Installation av Marinelektronik


Vi utför nyinstallationer och ombyggnad av alla delar med marinel samt all elektronisk utrustning ombord på båten. Kvalité är viktigt för oss, så vi använder enbart ledande produkter.

Service, reparation och felsökning


Båtar utsätts för en tuff miljö och detta resulterar i att fel kan uppstå. Vi är ett ambulernade företag och arbetar i huvudsak ute på plats. Servicebilarna är utrustade med det mesta som behövs för att utföra felsökning och reparation på plats där båten befinner sig. 

     Vi installerar, servar och                 reparerar: 


  • Navigationsutrustning                  Radar, Plotter, AIS, kompass mm
  • Solceller och Bränsleceller
  • NMEA2000 Nätverk
  • Ankarspel
  • Batterier och batteriövervakning
  • Landström
  • Bogpropeller
  • Ström ombord
  • Autopilot
  • VHF